Městská knihovna Jindřichův Hradec

Hlavní stránka > Dětské oddělení > Stalo se pondělí 21. srpna 2017  

[ Nabídka ]
Aktuality - dětské oddělení

                                                                      STALO SE...  Archiv:
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 zpět


Vysvědčení v knihovně
(červen)
Pro každé registrované dítě, které se do knihovny přišlo 30.6. pochlubit svým krásným vysvědčením, čekalo sladké překvapení.


Soutěžní odpoledne na pobočce Vajgar
(červen)
U příležitosti 125. výročí založení Městské knihovny Jindřichův Hradec proběhlo 16.6. na dětském oddělení pobočky Vajgar soutěžní odpoledne. Děti se utkaly ve společenských hrách a mlsaly sladkou odměnu :-)


Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka
(červen)
SKIP ČR vyhlásil pro školní rok 2016/2017 devátý ročník celostátního projektu na podporu dětského čtení "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka". Knihovny, spolupracující se základními školami, každoročně do projektu přihlašují žáky prvních tříd. Pro tyto prvňáčky jsou pak v knihovně připravovány programy podporující zájem o knihy a čtení. Děti jsou v závěru projektu odměněny speciální knížkou, která byla napsána výhradně pro tuto příležitost a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. V letošním roce je to knížka "Lapálie v Lampálii" (napsal Martin Šinkovský, ilustroval Ticho 762).
Městská knihovna přihlásila žáky 1. A a 1. B z 6. ZŠ pod vedením učitelek Ivy Schneedorferové a Vladimíry Kovandové. 38 prvňáčků v průběhu školního roku navštěvovalo dětské oddělení knihovny, kde pro ně knihovnice Michaela Kloučková připravovala zajímavý program. Děti se setkaly také s oblíbeným spisovatelem dětských knih Markem Šolmesem Srazilem. 15. června 2017 proběhlo v městské knihovně slavnostní ukončení celého projektu a prvňáčci byli pohádkovým rytířem pasováni na čtenáře.


Škola naruby
(květen)
Další projekt na podporu dětského čtenářství ŠKOLA NARUBY probíhal pod vedením knihovnice Dagmar Wolfové během školního roku 2016/2017 na pobočce Vajgar. Cílem bylo opět naplnit motto související akce CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM "Čtěme dětem 20 minut denně". Děti si v průběhu školního roku zapisovaly knížky, které s rodiči, prarodiči nebo ve škole četly a společně si o tom v knihovně povídaly.
25. května 2017 se uskutečnilo v dětském oddělení pobočky Vajgar oficiální ukončení projektu. Proběhlo formou zábavné besedy a setkání zúčastněných prvňáčků ze 4. ZŠ se spisovatelem Markem Šolmesem Srazilem.


Vystoupení Marka Srazila
(květen)
Ve čtvrtek 25.5.2017 jsme do jindřichohradecké městské knihovny i pobočky na Vajgaru pozvali letošní prvňáčky z 6. a 4. základní školy, mezi které zavítal pan Marek Šolmes Srazil, spisovatel, ilustrátor, písničkář a autor milých knížek pro děti Pohádky do postýlky. Veselá vyprávění, představování postaviček a čtení příběhů z knih Pohádky do postýlky 1-3 bylo plné smíchu a legrace. Kreslil s dětmi obrázky, zpíval veselé písničky a děti také tančily, cvičily a zpívaly z plných plic. Za odměnu jim Marek Srazil maloval na ruce (spoustě odvážlivců i na čela) jedničky, srdíčka i své oblíbené „hipíky“. Z knihovny pak odcházely nadšené paní učitelky (též s hipíkem na čele) a rozesmáté a rozdováděné děti, kterým se vůbec nechtělo vracet se do školy.


Milé setkání se spisovatelkou Hermínou Frankovou
(duben)
V průběhu školního roku zve dětské oddělení na besedy různé osobnosti, nejčastěji však spisovatele či ilustrátory knih pro dětské čtenáře. Jednou z pozvaných byla též Hermína Franková, známá i jako autorka filmových scénářů (Dívka na koštěti, Ohnivé ženy, Babička se zbláznila). Jejího autorského čtení se 7. dubna 2017 zúčastnili žáci pátých ročníků III. ZŠ. Poslechli si úryvek z nově vyšlé knihy "Padavka a bezva pes", zaznělo několik informací i o její scénáristické tvorbě a závěrem proběhla autogramiáda, při níž paní Franková ochotně odpovídala na další dotazy zvídavých posluchačů.


Noc s Andersenem
(březen, centrální pracoviště)
31. března 2017 proběhla také v jindřichohradecké knihovně Noc s Andersenem. Sešlo se 10 dětí a 2 knihovnice. Partnerem letošního nocování byl časopis Čtyřlístek a tak se vše točilo kolem čtyř známých kamarádů z Třeskoprsk. Děti zhlédly starší animovaný filmeček "Myš, která prochází zdí" a pak se vrhly na řešení úkolů, hádanek a kvízů s čtyřlístkovou tematikou. Protože nám přálo počasí, proběhla i stezka odvahy a hledání pokladu v nočních ulicích města. Poklad byl nalezen, společnými silami odnesen do knihovny a následně spravedlivě rozdělen. O půlnoci jsme si přečetli pohádku na dobrou noc a „již“ kolem druhé hodiny ranní děti usínaly. Ráno se rozdělily dárečky dětem a všichni odešli domů dospat to, co se v noci nestihlo.


Výstava "Lesy a příroda kolem nás"
(březen, duben)
Městská knihovna Jindřichův Hradec se zapojila do 7. ročníku výtvarné soutěže "Lesy a příroda kolem nás". Výtvarné práce žáků místních ZŠ si bylo možné prohlédnout na centrálním pracovišti i na pobočce Vajgar, kde byly vystaveny. Na konci dubna z nich odborná porota vybrala ty nejlepší do krajského kola.


Návštěva z VI. základní školy
(březen, pobočka Vajgar)
17. března zavítaly děti z VI. základní školy na pobočku Vajgar. Pro mnohé z nich to byla první návštěva. Ale povídání o knihách a činnosti dětského oddělení návštěvníky zaujalo a paní knihovnice rozdala několik přihlášek do knihovny.[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]

[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]
© 2013 Městská knihovna Jindřichův Hradec, U Knihovny 1173/II, 377 02 Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 573 intranet | webmaster | mapa stránek | rss | wap | kontakty