Městská knihovna Jindřichův Hradec

Hlavní stránka > Pro děti-archiv 2009 > Pro děti-2009 pondělí 21. srpna 2017  

[ Nabídka ]
Aktuality - dětské oddělení  Archiv:
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 zpět

VÁNOČNĚ LADĚNÁ BESEDA

Adventní doba je čas tajemný. V dětském oddělení Měk probíhají vánoční besedy pro školy, děti se zde seznamují se zvyklostmi a tradicemi vánoc při svíčkách adventního věnce.

       

SETKÁNÍ S PANEM ASAFEM AUERBACHEM

Sir Nicholas Winton v letech 1938 a 1939 v Československu zorganizoval odjezd více než 600 židovských dětí do Británie a obstarával veškeré formality potřebné k jejich přepravě po železnici. V Anglii děti umístil do cizích rodin, které se o ně byly ochotné postarat. Jedním z "Wintonových dětí" byl i Asaf Auerbach, jenž 24.- 25. listopadu letošního roku zavítal i do naší knihovny. Diskutoval se studenty a žáky o osudech svých i svých nejbližších příbuzných během 2.světové války........

    

    

BAROKO

I. ZŠ každým rokem zpracovává v rámci výuky projekty, které prolínají celým učivem. Na spolupráci se podílí i dětské oddělení na centrální pracovišti Městské knihovny J. Hradec. aktuálním tématem pro tento školní rok je BAROKO.

    

 
   

ZÁHADY STRÁŽCE DUŠÍ - Arnošt Vašíček

Co znamená prastarý magický znak namalovaný na křtinských lebkách? Působilo na Moravě přísně utajené Bratrstvo ohně? Jaké tajemství skrývá obraz zázračné Madony? Žili mezi námi nezranitelní fexti? Byl Vojtěch z Perštejna zavražděn? Střeží jeho hrobku smrtící kletba? Nachází se na hradě Houska brána do jiných světů nebo je tu ukryto svědectví o neznámé historii?... To vše a řadu dalších jiných záhad objasnil 8.10.2009 účastníkům besedy Arnošt Vašíček, známý český spisovatel, scénárista, režisér a záhadolog.  Městskou knihovnu navštívili žáci I., II., III. ZŠ a studenti Obchodní akademie T. G. Masaryka.


Vyhodnocení  letní soutěže  "čteme se lvem čtenářem"

Dětským čtenářům nabídla MěK J. Hradec možnost přihlásit se do prázdninové soutěže "Čteme se lvem Čtenářem", knihovna tak navázala na úspěšné předchozí ročníky. Akce byla vyhlášena ve spolupráci s dolnorakouským klubkem knihoven "Bibliodrehscheibe Waldviertel".  Soutěžící byli rozděleni do dvou věkových kategorií - 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ a předkládali stručnou charakteristiku přečtených knih (neuzn. obrazové publikace).

K 31. 8. 2009 byla tato čtenářská hra ukončena. Na centrálním pracovišti dětského oddělení soutěžilo celkem 7 dětí. Vítězem naší knihovny se stala Růtová Kamilka s počtem 88 přečtených knih.

Na podzim proběhne vyhodnocení nejpilnějších prázdninových čtenářů - ti nejlepší budou odměněni nejen v rámci své knihovny, ale 6. 10. 2009 proběhne slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů na regionální úrovni v MěK České Velenice v souvislosti s akcí "Týden knihoven 2009".

 


Knihovnicko - informační výchova

Žáci  9. ročníků ZŠ se učí formou zadání úkolů vyhledávat informace pro studijní účely v rámci knihovnicko-informační lekce. Základní informace o knihovně a knihách získávají rovněž předškoláci. Zachycení jejich zájmu o knihu a čtení v předškolním věku je důležité pro jejich schopnosti se vyjadřovat, rozvoj fantazie, soustředění a  pokud rodiče dětem čtou, tak se tím posiluje i vzájemná citová vazba. (foto z knihovnicko-informačních lekcí z 29. 5. a 4. 6. 2009.)

    

 
   


OZVĚNY ANIFESTU - 26.5.2009 až 8.6.2009

I tento rok měli žáci ZŠ a studenti středních škol možnost shlédnout v prostorách naší knihovny pásma  krátkých animovaných filmů z minulých ročníků mezinárodního festivalu  AniFest. Festival každoročně probíhá v květnu v nedaleké Třeboni   a  nově zavítal rovněž do  Teplic
Letošní  nabídka filmových pásem:

To nejlepčí z AniFestu 2008
To nejlepší z AniFestu 2007
Smích jako celobličejová křeč
On a ona postopadesáté a pořád toho není dost 2008
Křížem krážem aneb grafika v animaci II. 2008
Animovaný film a humor II.

      

 


ARNOŠT VAŠÍČEK spisovatel, scénarista, režisér

V pátek 24.4. se v Městské knihovně Jindřichův Hradec sešly 4 třídy žáků z II. ZŠ a SOŠ, aby si vyslechly povídání Arnošta Vašíčka nazvané "Ďábelská lest". Hovořil o nerozluštěných archeologických nálezech, tajemných jevech, utajovaných rituálech, legendách a především o jednom z nejtajemnějších rukopisů světa - Ďáblově bibli (Codex Gigas). Kniha vznikla pravděpodobně na počátku 13. století v klášteře v českých Podlažicích u Pardubic.
Beseda byla do
plněna unikátními videozáznamy.
Knihy Arnošta Vašíčka si můžete půjčit i v MěK Jindřichův Hradec


Na dětském oddělení proběhla anketa s názvem SUK-ČTEME VŠICHNI o nejlepší knihu za rok 2008. Vyhodnocení proběhlo za účasti spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelství v Praze v Památníku národního písemnictví 8. dubna 2009. Děkujeme všem, kteří se zapojili. Výsledky ankety naleznete zde.
 


Noc s Andersenem 2009

I v letošním roce se naše knihovna připojila k akci Noc s Andersenem. Na účastníky opět čekal lákavý večerní a noční program se čtením pohádek, soutěžemi a např. výrobou pestrobarevných motýlů a knihovnického kalendáře. Letošní nocování v knihovně se podařilo díky vstřícnosti a pochopení  představitelů Státního hradu a zámku v J. Hradci obohatit o nezapomenutelný zážitek. Děti po noční výpravě za pokladem (po cestě plnily zábavné úkoly) čekalo velké překvapení v zámeckém rondelu. Setkaly se zde s tajemnou postavou a tou nebyl nikdo jiný než samotná Bílá paní s doprovodem. Poté si vyslechly pohádku, která se hodila do tohoto místa. Z úcty k Františku Nepilovi a jeho nedožitým osmdesátým narozeninám vybrala p. knihovnice Marie Malá z jeho knihy Pohádková lampička Pohádku cvrččí, jejíž děj je situován do Jindřichova Hradce a sice přímo do zámeckého rondelu.
Na pobočce Vajgar proběhlo zábavné odpoledne (15.00 - 19.00) s velikonoční tématikou, pohádkovým hraním a výtvarnou dílnou. Všichni zúčastnění měli možnost si vyzkoušet různé techniky zdobení vajíček. Každý si domů odnesl kraslici vlastní výroby či jiný velikonoční předmět a také zážitek z pohodového a velmi inspirujícího odpoledne.

      

      

      

 


ADOLF DUDEK – ilustrátor, grafik, výtvarník

Zábavná interaktivní show – HRAJEME SI NA MALÍŘE

19. března k nám opět přivítal známý ilustrátor dětských knih (HALÍ BELÍ, ABECEDA, ŘÍKANKOVÝ KOLOTOČ atd.) a časopisu (SLUNÍČKO) Adolf Dudek. V naší knihovně se žákům ZŠ představil 2 besedami. Centrální pracoviště navštívili "třeťáci" z I. ZŠ, "páťáci" ze III. ZŠ a žáci ZŠP. Na pobočce Vajgar shlédli veselou show "druháci" z V. ZŠ. Děti se zábavným způsobem seznámily s prací ilustrátora, aktivně se zapojily do výtvarných her a soutěží, kde poznávaly výtvarnou stránku knihy a  výtvarné techniky. Na závěr akce proběhla autogramiáda.

         

         

 


TÝDEN ČTENÍ

Březnový týden po jarních prázdninách (9.-15. 3.) byl v letošním roce Svazem knihovníků a informačních pracovníků  vyhlášen Týdnem čtení. Městská knihovna v Jindřichově  Hradci se k této akci rovněž připojila.

Na dětském oddělení centrální budovy se 11.3. do Týdne čtení s tématem Za zvířátky do pohádky zapojili prvňáčci ze III. ZŠ, ve čtvrtek 12. 3. si žáci pátých tříd III. ZŠ poslechli ukázky z bajek a v pátek 13. 3. paní knihovnice v kostýmu (inspir. knihou Pohádky ovčí babičky) přečetla pohádky prvňáčkům ze II. ZŠ.

Na pobočce Vajgar se v pondělí 9. 3. na dětském oddělení sešly děti, aby si společně přečetly ukázky z titulů vydaných  v r. 2008.  Úterý a čtvrtek byl vymezen pro budoucí čtenáře z mateřských škol (III. MŠ) a děti ze školních družin (IV. ZŠ). Ve středu si čtenáři přinesli své knihy a každý nahlas přečetl oblíbenou pasáž ...aneb Přečti nám co máš rád.

         

         

 


RENESANCE A ROMANTISMUS

 23.2 2009 byla pro děti z 1.ZŠ v J.Hradci uskutečněna beseda na téma "Renesance a romantismus". Tato akce se konala v rámci probíhajícího projektu 1.ZŠ a knihovna přispěla v rámci možností výběrem knih a poskytla prostor pro vyhledávání informací.

         


BESEDA O ASII

V nabídce pro základní školy se v naší knihovně objevila nová beseda s názvem ASIE. Žáci 9. ročníků si nejprve vyposlechli informace o historii tohoto světadílu, kolébky lidských dějin, následovala zeměpisná výprava do šesti velkých regionů (Severní Asie, Centrální a východní Asie, Jihovýchodní Asie…) A na závěr dvě skupiny prokazovaly své znalosti  o Indii, Číně a Japonsku.

       

 


VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 2008

V roce 2008 se mohli čtenáři dětského oddělení (U Knihovny) každý měsíc zúčastňovat vědomostní soutěže s názvem SOUTĚŽÍME CELÝ ROK. Děti prokazovaly své znalosti z různých oblastí botaniky, řemesel, literatury, výpočetní techniky, zoologie, uměleckých památek, zeměpisu a pranostik. Aktivně se zapojilo 28 účastníků, z nichž 29.1.2009 bylo 6 odměněno.

Výherci:
Albrechtová Barbora, Albrecht Tomáš, Růtová Kamila, Lamačová Lucie, Oliva Jan, Šarlingerová Nikola

Více najdete zde

       

       

 

 

 

        

 


[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]

[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]
© 2013 Městská knihovna Jindřichův Hradec, U Knihovny 1173/II, 377 02 Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 573 intranet | webmaster | mapa stránek | rss | wap | kontakty