Městská knihovna Jindřichův Hradec

Hlavní stránka > Pro děti archiv 2012 > Pro děti-2012 pondělí 21. srpna 2017  

[ Nabídka ]
Aktuality - dětské oddělení  Archiv:
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 zpět


Vánoce, Vánoce přicházejí...
(prosinec)
Vánočně laděné povídání o adventní době a vánočních zvycích si přišli poslechnout do vyzdobeného dětského oddělení na Vajgaře žáci čtvrtých tříd z 5.ZŠ.


Předvánoční návštěva Klokánku
(prosinec)
V rámci adventních dní a předvánočních akcí připravila Městská knihovna Jindřichův Hradec na 11.prosince pro děti jindřichohradeckého sdružení Klokánek pohádkové odpoledne. Knihovnice paní Irena Pavlačíková a Věra Kolesová přijely do Klokánku a zahrály dětem pohádku, kterou doprovodily také čtením. Děti si s knihovnicemi na závěr zatancovaly a zazpívaly a od ředitele knihovny dostaly tašku plnou drobných sladkostí. Pracovnicím Klokánku byl také předán symbolický dárek pro děti - hračky, které věnovali zaměstnanci knihovny.


Pohádky do postýlky 2 - pobočka na Vajgaře
(prosinec)
V krásné adventní době 4. prosince se děti 2. třídy ze 4. ZŠ přišly rozloučit s kamarády pohádkové knížky Marka Šolmese Srazila. Od října pravidelně chodily do dětského oddělení knihovny na sídl. Vajgar, aby si poslechly z úst paní knihovnice pohádkové příběhy skřítka Frňka, Duta, Tupa, Wosan Gosana, Kropenatky a Vaječnatky. Loňské veselé vystoupení spisovatele M.Š.Srazila mají stále v paměti a těší se, že z pera tohoto spisovatele vzejde další pokračování pohádek, které si tak oblíbily.


Pravidelná veřejná čtení
(prosinec)


Den dětské knihy
(prosinec)
V sobotu 1. prosince 2012 při příležitosti 6.ročníku celostátní akce "Den dětské knihy" uspořádala městská knihovna na dětském oddělení "dopoledne otevřených dveří". Akce je věnována propagaci dětských knížek, čtení, čtenářství a také knihoven.
Dětské oddělení nabídlo knížky pro děti od vydavatelství Fragment za příznivé ceny, dětským čtenářům - zájemcům byla poskytnuta registrace na rok zdarma, s pomocí knihovnic paní Pavlačíkové a Kloučkové mohly děti vyrábět vánoční přáníčka (a výtvory to byly moc povedené). Knihovnu navštívila také bývalá knihovnice, paní Hronková, a pod jejím dohledem si děti mohly také vyzkoušet zdobení vánočních perníčků. Děti byly šikovné, zdobení jim šlo od ruky a když se náhodou perníček nepovedl, hned ho sluply...Přáníčka a zdobení perníčků lákalo nejen děti, ale zapojili se i rodiče a za doprovodu vánočních písniček a koled a při rozsvíceném stromku si všichni připomněli 1.adventní neděli a blížící se vánoční svátky.


Pravidelná veřejná čtení
(listopad)
Čtení může být zábava i legrace. I při dalším "Veřejném čtení" se vytvořila velice příjemná atmosféra a nikomu se nechtělo končit...


Nebezpečí internetu
(říjen)


Jak vzniká časopis?
(říjen)
Ve čtvrtek 4.10.2012 proběhlo v dětském oddělení (centrální pracoviště) setkání paní šéfredaktorky Blanky Dvořákové z vydavatelství RF-HOBBY, které vydává časopis pro děti 21. století Junior, s žáky čtvrtých tříd ze 3.ZŠ. Žáčci si s paní šéfredaktorkou povídali o tom, jak vzniká časopis, co to je a jak vypadá redakce časopisu, co vše je potřeba k tomu, aby se Junior (a nejen ten) dostal až ke svému čtenáři. Na konci povídání si děti zasoutěžily o pěkné ceny a každé si domů odneslo i jedno číslo časopisu.


Dětském oddělení na Vajgaře navštívilo 45 děti z 5. a 6. třídy 4. ZŠ


Pravidelná veřejná čtení
(říjen)
3. října proběhlo další veřejné čtení dětem, kde se sešla téměř "dvacítka" pohádek chtivých posluchačů...


Pohádky do postýlky 2
(říjen)
"Pohádky do postýlky 2" - tak se jmenuje další knížka od Marka Šolmese Srazila, který letos v březnu navštívil naší knihovnu a děti prvních tříd zapojených do projektu "Škola naruby" (viz níže).
2. října navštívili dětské oddělení na Vajgaře tentokrát už druháci ze 4. ZŠ, kteří se budou každý měsíc seznamovat s dalšími příběhy známých kamarádů z knihy Pohádky do postýlky. A tak si je nejdřív nakreslili...


Zvířata v zahradě
(září - říjen)
Od 4. září je na schodišti MěK Jindřichův Hradec nainstalována výstava obrázků a literárních děl dětí ze soutěže "Zvířata v zahradě".


Hra s písmenky
(červen)
Na závěr školního roku navštívily děti z prvních tříd z 5 .základní školy dětské oddělení na pobočce Vajgar, kde si s papírovými písmenky a obrázkovou tabulí zahrály na školu. Hra s písmenky se v dětském oddělení pravidelně opakuje každý rok.


Budu knihovníkem
(červen)
V rámci 120. výročí MěK J. Hradec pořádalo dětské oddělení (centrální pracoviště) 16.6.2012 hravé sobotní dopoledne. Návštěvníci si mohli vyzkoušet některé knihovnické činnosti (např. balení knih, půjčování a vracení dokumentů přes automatizovaný knihovní systém Clavius).


Ukončení projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2012"
(červen)
Dětská oddělení Městské knihovny v Jindřichově Hradci se v roce 2012 do projektu "Knížka pro prvňáčka 2012" zapojila trochu netradičně a vybrala si malé školáčky z domova KLOKÁNEK v Jindřichově Hradci (Klokánek je zařízení s pověřením Ministerstva práce a sociálních věcí pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v J.Hradci vzniklo v roce 2011). Děti z Klokánku několikrát navštívily dětské oddělení knihovny, kde se účastnily předčítání pohádek. Také knihovnice dětského oddělení 2x zavítaly mezi děti do domova Klokánek, kde jim s pomocí loutek četly a zahrály pohádky.
Školáčkům, kteří se projektu zúčastnili, byly za odměnu předány knížky spisovatele M.Kratochvíla "Školníci". Předání se uskutečnilo dne 8.6. v Klokánku J.Hradec za přítomnosti ředitele městské knihovny pana Tomáše Dosbaby, pracovnice dětského oddělení knihovny paní Ireny Pavlačíkové a sociální pracovnice Klokánku slečny Zdeňky Županové.


Škola naruby - závěrečné slavnostní setkání
(květen)
"Škola naruby" je celostátní projekt Klubu dětských knihoven SKIP v doprovodu celostátní kampaně "Celé Česko čte dětem" na podporu dětského čtenářství. Do speciálních čtenářských deníčků zapisují dětem rodiče , prarodiče či jiní dospělí, co jim četli a jak dlouho. Děti je pak jako učitelé ohodnotí, tedy jakási "škola naruby".
Do projektu "Škola naruby" se ve školním roce 2011/2012 zapojily 3 třídy prvňáčků z jindřichohradeckých škol (1.A 4.ZŠ, 1.A a 1E 2.ZŠ) a dětská oddělení městské knihovny . Během školního roku děti v doprovodu svých učitelek pravidelně navštěvovaly knihovnu, spolu s knihovnicemi I.Pavlačíkovou a M.Kloučkovou se věnovaly přečteným pohádkám, poslouchaly jejich četbu, účastnily se besed (s autorem oblíbených "Pohádek do postýlky" M.Š. Srazilem či ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem).
25.5.2012 proběhlo v Městské knihovně J.Hradec závěrečné slavnostní setkání s dětmi, které se projektu zúčastnily. Dětem byly za jejich šikovnost předány knižní dárky a program zpestřili také studenti gymnázia zahráním pohádky pro děti.


Návštěva ilustrátora Adolfa Dudka
(duben)
Ve středu 18. 4. 2012 navštívil dětské oddělení pan Adolf Dudek. Tento známý ilustrátor dětských knih přijel, rozdováděl, pobavil, rozesmál a pokreslil 78 prvňáčků a jejich 3 učitelky. Díky panu Dudkovi děti zjistily, že kreslení a malování není jen vyučovací předmět ve škole, ale hlavně je to velká legrace a zábava.


Pravidelná veřejná čtení
(duben)
V úterý 10. dubna jsme do předčítání pohádek zapojili i tatínka :-)


Hlasovali jste v anketě SUK - Čteme všichni 2011?
Ve středu 4. dubna 2012 proběhlo v Památníku národního písemnictví na Strahově vyhlášení výsledků 20. ročníku celostátní akce SUK - Čteme všichni. Do ankety o nejoblíbenější knížku pro děti vydanou v uplynulém roce se zapojila i velká řada našich čtenářů. Mezi výherce, jenž získávají knižní dar se zařadila Kristýna Kenížová z Jindřichova Hradce. Gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.


Noc s Andersenem
(březen)
Zúčastnilo se 22 dětí ze 3. třídy ze 3.základní školy a 3 dospělé osoby.

Na začátek pohádkové noci jsme děti seznámily s dánským pohádkářem H..CH. Andersenem, jeho pohádkami a s tím, proč se každoročně koná Noc s Andersenem. Děti byly rozděleny do 3 skupin, v kterých pak společně během celého večera spolupracovaly. Každá skupina dostala složku s různými úkoly, kvízy, doplňovačkami a literárními hádankami a snažila se úkoly splnit jako první. Skupiny byly velmi vyrovnané, protože celá třída je složena z šikovných dětí. Následovala přestávka na svačinu, kde děti ochutnávaly sponzorský dar - čokoládové beránky a mazance. Po přestávce si děti poslechly pohádku o skřítku Knihomůlkovi, který na třech místech v knihovně uschoval svůj poklad a opět ve skupinách hádaly místa uložení pokladu. Odměnou jim byly čokoládové penízky, které si spravedlivě rozdělily. Program byl v přestávkách prokládán čtenou pohádkou z pera H.CH.Andersena. Ve 22. hodin jsme se vydaly s lampiónky na noční hodinovou procházku přes městský park. Docela unavení jsme po půlnoci ulehly k spánku a pohádková babička dětem četla pohádku na dobrou noc. Ráno v 7 hodin už děti vylézaly ze spacáků a dojedly mazance.

Akci sponzorsky podpořila společnost DK Open s.r.o. - děkujeme.


Druhá návštěva v KLOKÁNKU
(březen)
29.března již podruhé navštívily pracovnice z pobočky na Vajgaře náhradní domov dětí "Klokánek", aby pokračovaly ve čtení pohádek pro malé děti. Tentokrát si na pomoc vzaly i prstové loutky, které čtenou pohádku provázely. Zájem dětí byl veliký.


Marek Šolmes Srazil zavítal do Jindřichova Hradce
(březen)
Marek Šolmes Srazil se v pátek 16. 3. 2012 setkal s prvňáčky z místních základních škol a jejich učitelkami. Veselé vyprávění a předčítání z jeho knížky "Pohádky do postýlky" bylo plné legrace a smíchu, kreslení obrázků, veselých písniček a dokonce i tanečků. Z knihovny odcházely veselé paní učitelky a rozesmáté děti.


Pravidelná veřejná čtení
(březen)
V úterý 13. března odpoledne se uskutečnilo páté veřejné čtení. Naše pozvání přijala Anna Švehlová, která dětem předčítala např. z knížek "Krtek a paraplíčko", "Jak krtek uzdravil myšku"...


Časopis JUNIOR
(březen)
Ve čtvrtek 8. 3. 2012 navštívila dětské oddělení zástupkyně vydavatelství RF HOBBY, šéfredaktorka paní Blanka Dvořáková. Žákům 4. a 5. tříd připravila zajímavé povídání s časopisem JUNIOR. Děti se dozvěděly, jak takový časopis vzniká, jak vypadá práce v redakci, tiskárně, a jak probíhá i konečná distribuce ke čtenáři. Na konci besedy proběhla i malá soutěž o ceny a všechny děti si odnesly dárek - výtisk časopisu JUNIOR.


Lesy a příroda kolem nás
(březen - duben)
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, ZOO Ohrada a Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích vyhlásily již II. ročník výtvarné soutěže "Lesy a příroda kolem nás". Městská knihovna Jindřichův Hradec zajišťovala okresní kolo této soutěže, sešlo se velké množství výtvarných prací, zejména z řad žáků II. ZŠ.
Nejlepší obrázky postoupí do finálového kola. 7.6.2012 budou v sále JVK Lidická vyhlášeny výsledky soutěže a předány odměny vítězům. Blahopřejeme Filipu Škardovi a Maxu Schusterovi z Jindřichova Hradce.
Plakát


Projekt "ČESKÁ POHÁDKA"
(únor)
Báječné dopoledne si užily v pátek 24.2.2012 děti z třídy 1.A. a 1.B. z 5. základní školy. Projekt školy nazvaný "ČESKÁ POHÁDKA" zavedl děti do dětského oddělení v knihovně na sídlišti Vajgar, kde se seznamovaly s pomocí loutkového divadla s pohádkovými postavami a autory českých lidových pohádek.


Pravidelná veřejná čtení
(únor)
Tentokrát si děti vybraly četbu z knihy "O zvědavém štěňátku".


Nebezpečí internetu
(únor)
Začátkem února proběhly v poslechovém sále knihovny dvě besedy o kyberšikaně. O rizicích spojených s internetem přednášel Josef Nadrchal. Mnozí z 85 zůčastněných studentů a žáků byli překvapeni, jak snadné je zneužití osobních údajů.


Návštěva v KLOKÁNKU
(únor)
V roce 2011 - 2012 probíhá už 4. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka".
V rámci tohoto projektu navštívily pracovnice knihovny náhradní domov pro děti "Klokánek", kde dětem přečetly pohádku O perníkové chaloupce a zahrály jim divadélko. Jak se dětem pohádka s loutkami líbila je vidět na fotografiích z této povedené akce. Těšíme se na další setkání s dětmi z Klokánku v březnu.


Škola naruby - výstava
(leden - březen)
Dětské oddělení knihovny na sídlišti Vajgar pravidelně každý měsíc navštěvuje paní učitelka Helena Hrubcová se svými žáčky 1. třídy ze 4. základní školy v J.Hradci. Tato třída je ve školním roce 2011/2012 zapojena do celostátního projektu Klubu dětských knihoven SKIP a Celé Česko čte dětem s názvem "Škola naruby". Děti se s pomocí předčítané pohádkové knížky od spisovatele Marka Šolmese Srazila: Pohádky do postýlky seznamují s novými kamarády, veselými postavičkami, které samy dokáží i namalovat. Na své návštěvy knihovny se velmi těší, přinášejí své deníčky, kde mají spoustu záznamů o předčítání a obrázky, kterými vyjadřují svou spokojenost s četbou. S paní knihovnicí si vyprávějí o přečtených pohádkách, hrdinech a zvířátkách a začátkem ledna 2012 přinesly do knihovny své výkresy hrdinů Duta a Tupa, z kterých je nainstalována ve vestibulu knihovny na Vajgaře pěkná výstavka.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]

[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]
© 2013 Městská knihovna Jindřichův Hradec, U Knihovny 1173/II, 377 02 Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 573 intranet | webmaster | mapa stránek | rss | wap | kontakty