Městská knihovna Jindřichův Hradec

Hlavní stránka > Pro děti archiv 2013 > Pro děti-2013 pondělí 21. srpna 2017  

[ Nabídka ]
Aktuality - dětské oddělení  Archiv:
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 zpět


Pravidelná veřejná čtení
(prosinec)


Den pro dětskou knihu 2013
(listopad)
Čas adventu je tradičně spojen s rodinnou pohodou, večery u knížek a také čekáním na vysněný vánoční dárek. Městská knihovna Jindřichův Hradec se také snažila naladit návštěvníky na adventní čas a to již v sobotu 30. listopadu 2013. Tato sobota již tradičně patří "Dni pro dětskou knihu". Pro děti i dospělé byl připraven dopolední program nejen v podobě nabídky nových dětských knih, které zde bylo možné zakoupit za příznivé ceny, ale také vánočních výtvarných dílen a soutěží.Marek Šolmes Srazil opět v J. Hradci
(listopad)
Marek Šolmes Srazil se v pátek 29. 11. 2013 setkal s žáky druhých tříd (IV. a VI. ZŠ). Ve svém pořadu představil dětem jednu ze svých knih s názvem "Pohádky do postýlky". Jeho výkon byl strhující, předčítání prokládal zpěvem a hraním na kytaru, na papír maloval některé postavy ze svých pohádkových knížek a malovat se je učily i děti u tabule. Poznaly tak Frňka a jeho klobonos nebo nožilindy a kuřecí dvojčata Vaječnatku Kropenatou a Kropenatku Vaječnatou. Za splnění úkolu nebo správnou odpověď jim Marek namaloval na ruce jedničku s hvězdičkou a hipíkem ozdobil čelo.


Pravidelná veřejná čtení
(listopad)


Řemesla našich předků aneb nahlédnutí do zmizelého světa poctivých řemesel: Projekt knihoven jindřichohradeckého regionu na podporu vzdělávání dětí a mládeže
(červenec-srpen; schodiště a I. patro centrálního pracoviště), (září; pobočka Vajgar)

Městská knihovna v Jindřichově Hradci se spolu s dalšími dvanácti knihovnami regionu Jindřichohradecka zapojila na jaře letošního roku do projektu "Řemesla našich předků aneb nahlédnutí do světa poctivých řemesel". Cílem je snaha přiblížit dětem některá z řemesel našich předků, nahlédnout do někdejšího života sklářů, košíkářů, dřevařů, včelařů, knoflíkářů a dalších. Projekt se pokouší zodpovědět dětem otázky typu "jak se pekl chléb", "jak se pracovalo na tkalcovském stavu" , "jak se vařilo pivo"a jiné.
Na projektu spolupracovaly knihovny z Českých Velenic, Chlumu u Třeboně, Jarošova nad Nežárkou, Jindřichova Hradce, Kardašovy Řečice, Lomnice nad Lužnicí, Nové Bystřice, Nové Včelnice, Slavonic, Strmilova, Studené, Suchdola nad Lužnicí a Třeboně.
V Jindřichově Hradci se jednalo konkrétně o žáky 4., 5. a 6.tříd IV.ZŠ a jako řemeslo bylo zvoleno tkalcovství a tvorba gobelínů. Pod vedením svých učitelek Mgr.Věry Cibulkové, Mgr.Evy Strachotové a Mgr.Heleny Hrubcové a ve spolupráci s knihovnicemi dětského oddělení děti získaly základní informace o daném řemesle, jeho historii a významu. Dětem bylo také umožněno seznámit se s tkalcovstvím dokonce i v praxi. Za ochotného přispění ředitelky Domu gobelínů Mgr.Rity Škodové děti podnikly na konci dubna exkurzi do Domu gobelínů. Zde si prohlédly exponáty, dozvěděly se mnoho zajímavého a také si samy zkusily práci na tkalcovském stavu, která je zaujala natolik, že se jim nechtělo vůbec odejít.
Děti své zážitky a představy o řemesle poté na hodinách výtvarné výchovy přenesly na papír a z vytvořených kreseb uspořádala městská knihovna výstavu. Tuto výstavu výtvarných prací dětí mohou návštěvníci zhlédnout v průběhu letních prázdnin v městské knihovně - centrální pracoviště. Poté bude od září výstava přesunuta na pobočku knihovny na sídlišti Vajgar.
Celý projekt bude ukončen na podzim v rámci Týdne knihoven v jednotlivých zúčastněných knihovnách regionu vydáním nástěnného kalendáře, který bude obsahovat nejvydařenější výtvarné práce dětí věnované jednotlivým řemeslům. Kalendář bude vystaven také na dětském oddělení knihovny v J. Hradci.


Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2013: 5. ročník celostátního projektu
(červen)
Celostátní projekt "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti dětí prvních tříd. Je organizován Svazem knihovníků a informačních pracovníků SKIP ve spolupráci veřejných knihoven a škol. Prvňáčci, kteří projektem úspěšně prošli, dostanou za odměnu zdarma knížku, která byla napsána speciálně pro ně a pro tuto příležitost a minimálně 3 roky ji nelze zakoupit v běžné knihkupecké síti.
Městská knihovna se do projektu zapojila již potřetí, dětské oddělení přihlásilo pro školní rok 2012/2013 prvňáčky ze tříd 1.A a 1.B z 5.ZŠ. Projektu se zúčastnilo 54 dětí, které v průběhu roku navštěvovaly dětské oddělení na pobočce Vajgar, kde pro ně knihovnice připravila zajímavé besedy, seznámení s knihovnou, společná čtení a hry. Děti měly také možnost setkat se s autorem dětských knížek Janem Opatřilem.
13.6. se v městské knihovně konala slavnostní akce při příležitosti úspěšného ukončení projektu spolu s pasováním dětí na čtenáře. Dětem byly za odměnu předány zmiňované speciální knížky spisovatele Radka Malého "Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky" s ilustracemi Alžběty Skálové. Akci doprovodili prvňáčci pásmem básniček a písniček, které si pro tento den připravili pod vedením svých učitelek Hany Pragerové a Zdeňky Mlčákové. Akci navštívila také vedoucí odboru kanceláře starosty paní Jana Říhová. Děti byly v průběhu slavnosti pasovány rytířem na čtenáře a obdržely od knihovnic dětského oddělení a ředitele knihovny diplomy, pamětní "placky" a čtenářské poukazy opravňující k roční registraci v knihovně zdarma.


Škola naruby
(květen)
Projekt "Škola naruby" spočívá ve velmi jednoduché věci. V českotěšínské knihovně vznikl „Deníček pro děti a rodiče“, který je obdobou žákovské knížky. Role jsou však obráceny. Žákem je maminka, tatínek, babička - ten, který předčítá. Dítě je ten, který jej za to v žákovské knížce známkuje. A tak si v deníčku můžeme přečíst, co jsme každý den četli, jak dlouho jsme četli a k tomu je připojeno patřičné oznámkování. V deníčku jsou čisté listy, kam si děti malují obrázky na základě přečtených textů. Nechybí ani místo pro poznámky a pochvaly.
V jindřichohradecké knihovně se v letošním školním roce (2012/2013) účastnily projektu třídy 1.A a 1.B z 1. základní školy ve Štítného ulici s paní učitelkou Macků a panem učitelem Davidem (celkem 43 dětí). Děti se společně s knihovnicí paní Kloučkovou věnovaly hlavně čtení z knih spisovatelky Ivony Březinové, se kterou se také setkaly v březnu v městské knihovně při její návštěvě J.Hradce.
15.-.16.5. 2013 proběhlo v Městské knihovně J.Hradec závěrečné setkání s dětmi a ukončení projektu. Děti obdržely drobné dárky (knížečky, záložky, i "něco dobrého na zub") a poukaz k roční registraci do knihovny zdarma.


Nebezpečí internetu
(duben)
V pondělí 22.4.2013 se v poslechovém sále Městské knihovny Jindřichův Hradec uskutečnila přednáška pana Josefa Nadrchala o kyberšikaně a o nástrahách a nebezpečí, která se ukrývají na internetu. Besedy se zúčastnilo 46 žáků osmých ročníků z III. ZŠ v J. Hradci.


Nejpilnější čtenář
(duben)
Naše knihovna se připojila k celorepublikové propagační akci "Čtenář roku", kterou vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) v rámci "Března - měsíce čtenářů". Základními kritérii pro výběr čtenářů byly především: věk do 15 let a počet výpůjček. Nejlepšími čtenáři naší knihovny jsou: MARTINA ZEDNÍKOVÁ, která se stala i absolutní vítězkou krajského kola a DENISA JANATOVÁ (Vajgar).
Slavnostní odpoledne s vyhlášením a oceněním vítěze proběhlo 9.4.2013 v Městské knihovně Jindřichův Hradec za účasti obou nominovaných čtenářek, jejich rodin a zástupců knihovny. Pozvání přijal také Ing. Bohumil Komínek, místostarosta J.Hradce, dále PhDr.Jitka Čechová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy a Mgr. Jaromír Sváček, ředitel základní školy, kterou Martina navštěvuje. Obě čtenářky obdržely zajímavé dárky, diplom a roční registraci v knihovně zdarma jako odměnu za jejich věrnost knihovně.
Martině Zedníkové a také Denise Janatové ještě jednou blahopřejeme a přejeme, aby je čtení stále bavilo a přinášelo jim radost:-)


Noc s Andersenem
(duben)
Noc s Andersenem, tedy nocování dětí v knihovně spojené s hrami a čtením, proběhla 5.- 6. dubna také v Městské knihovně Jindřichův Hradec. Letošního třináctého ročníku se zúčastnilo 15 dětí. Knihovnice z dětských oddělení centrálního pracoviště a pobočky spolu s dobrovolnicí, studentkou knihovnické školy, dětem vyprávěly o spisovateli Hansi Christianu Andersenovi, seznámily je s jeho tvorbou, pohádkami a poté pro ně připravily speciální pátrací stezku. Děti se po skupinkách vydávaly na pátrací stezku po knihovně, kde na pěti stanovištích luštily pohádkové tajenky. Z „Pekla“ (kterým se dočasně stal sklad knihovny) si pak každá skupinka odnesla část závěrečné tajenky, aby pak dohromady všichni zjistili místo uložení pokladu. Pokladem bylo plno čokoládových penízků a sladkostí, které nejmladší prvňáček spravedlivě rozdělil. Děti se velmi těšily také na „historickou“ noční procházku městem, došly i přes nepřízeň počasí až na nádvoří zámku. O půlnoci nocležníci ulehli do spacáků a pohádková babička jim přečetla na dobrou noc pohádku pana Andersena. Ráno děti posnídaly buchty a třináctá "Noc s Andersenem" byla uzavřena. Tak zase za rok...


Lidé z Karpat
(březen)
Zhruba před 150 lety se více než 2000 Čechů přestěhovalo do hraničního území CK Habsburské monarchie – do Banátu, kde v hornatém terénu jižních Karpat vzniklo několik národnostně kompaktních osad. Z nich šest se zachovalo do dnešní doby.
V letech 1977 až 1981 české vesnice v rumunském Banátu několikrát navštívil tehdejší student etnografie a historie a dnešní zahradní architekt Stanislav Špoula, který o svých nevšedních zážitcích vyprávěl 27.3. studentům místního gymnazia.


Beseda s Ivonou Březinovou
(březen)
Ve čtvrtek 21. března jsme v knihovně přivítali spisovatelku, autorku mnoha knih pro děti a mládež, paní Ivonu Březinovou. Besedy se zúčastnilo 41 prvňáčků z I.ZŠ.

Ivona Březinová - *1964
Narodila se v Ústí nad Labem, kde vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně - obor český jazyk-dějepis. Po absolvování školy pracovala nějaký čas na katedře bohemistiky jako asistentka. Poté se provdala do Prahy (dcery Terezka a Veronika) a začala se věnovat psaní... (více)


Pravidelná veřejná čtení
(březen)


Výstava "Lesy a příroda kolem nás"
(březen - duben; schodiště a I. patro centrálního pracoviště)
3. ročník výtvarné soutěže vyhlásily společně Lesy České republiky s. p., Krajské ředitelství České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a ZOO korunami stromů Lipno. Vybrané práce žáků (II. ZŠ, III.ZŠ, ZUŠ J. Hradec) postoupí do krajského kola, kde budou soutěžit o zajímavé ceny.

BLAHOPŘEJEME :-)
Z našich malých malířů se v krajském kole v kategorii "Žáci uměleckých škol" umístila Lucie Petrů s obrázkem "Netýkavky" na 3. místě.


Kapřík Metlík
(únor)
V pondělí 25.2.2013 přijel do knihovny mladý spisovatel Jan Opatřil. Dětem v centrální knihovně i v pobočce na sídlišti Vajgar vyprávěl a četl ze svých knih o kapříku Metlíkovi a jeho dobrodružstvích, která zažívá se svými přáteli v přehradě a v řece.
Děti také donesly krásné výtvarné práce.


Pravidelná veřejná čtení
(únor)


Česká pohádka
(leden)
Každoročně prvňáčci z 5.ZŠ navštěvují knihovnu na Vajgaře, aby se zábavnou formou seznámili s nejznámějšími českými pohádkami, pohádkovými bytostmi, které v nich vystupují a nejznámějšími českými spisovateli lidových pohádek. Touto tématickou besedou se začíná školní projekt "Česká pohádka".


Jak se chodí za básničkou?
(leden)
Víte, jak se chodí za básničkou? Tak právě tuto básnickou cestičku hledaly děti z druhé třídy ze 4. ZŠ v dětském oddělení na Vajgaře. Ve třech skupinách hravou formou hledaly slova, která se spolu rýmují, vytvářely rýmované verše a velmi zaujatě plnily různé úkoly a hádanky. Nechyběla ani fyzická rozcvička s veršovanými básničkami. Na závěr si „budoucí malí básníci“ s velkým zájmem poslechli zdramatizovanou nahrávku veršované pohádky od Františka Hrubína.
Tato 2. třída s paní učitelkou Helenou Hrubcovou navštěvuje dětské oddělení pobočky na Vajgaře pravidelně už od 1.třídy, kdy byla zapojena do projektu Škola naruby.


Pravidelná veřejná čtení
(leden)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]

[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]
© 2013 Městská knihovna Jindřichův Hradec, U Knihovny 1173/II, 377 02 Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 573 intranet | webmaster | mapa stránek | rss | wap | kontakty