Městská knihovna Jindřichův Hradec

Hlavní stránka > Pro děti archiv 2014 > Pro děti-2014 pondělí 21. srpna 2017  

[ Nabídka ]
Aktuality - dětské oddělení

                                                                      STALO SE...  Archiv:
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 zpět


Den pro dětskou knihu 2014
(listopad)
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již VIII. ročník celostátní akce DEN PRO DĚTSKOU KNIHU. I tentokrát se dětské oddělení MěK Jindř. Hradec připojilo a 28.11.2014 připravilo pro své návštěvníky den plný zábavy, kreslení, tvoření, čtení, hraní.
Naprostým hitem a úžasnou zábavou pro kluky a holky byla gumičková výtvarná dílna. Mánii pletení gumičkových náramků podlehli i někteří dospělí. Irena Stejskalová a Pavel Pokorný předčítali ze své knihy "Kouzelné tužky". Zájemci o dětskou literaturu si mohli zakoupit i knihu z nakladatelství Fragment, která zajisté potěší malé čtenáře pod vánočním stromkem. Několik dětí využilo také možnost registrovat se do knihovny zdarma.


Putování do minulosti s Klárou Smolíkovou
(říjen)
Ve čtvrtek 30. října 2014 navštívila jindřichohradeckou knihovnu spisovatelka, publicistka, lektorka Klára Smolíková. Od studií ji zajímá popularizace, věnuje se environmentální, multikulturní, estetické a mediální výchově, angažuje se v muzejní pedagogice. V současné době se plně věnuje psaní knih pro děti a mládež.
Dětem z II.ZŠ představila své knihy Řemesla a Jak se staví město, které vyšly v nakladatelství Albatros. Čtvrťáci se dozvěděli o různých řemeslech, některých už téměř zapomenutých, paťáci zase jak a proč vznikala města a jak se v nich kdysi dávno žilo. Děti se aktivně zapojily do povídání, tvořily a vyplňovaly pracovní listy s krásnými obrázky ilustrátora Honzy Smolíka a naučily se mnoho nového o životě našich předků. Z knihovny pak odcházely veselé nadšené.Škola naruby v knihovně
(červen)
"Škola naruby" je celostátní projekt Klubu dětských knihoven SKIP v doprovodu celostátní kampaně "Celé Česko čte dětem" na podporu dětského čtenářství. Do speciálních čtenářských deníčků (obdoba žákovských knížek) zapisují dětem rodiče, prarodiče či jiní dospělí, co jim četli a jak dlouho. Děti je pak jako učitelé ohodnotí, oznámkují, tedy jakási "škola naruby". V deníčku jsou i čisté listy, kam si děti malují obrzky k přečteným příběhům.
Do projektu "Škola naruby" se ve školním roce 2013/2014 zapojily 2 třídy prvňáčků (celkem 54 dětí) z 3. základní školy v Jarošovské ulici a dětské oddělení městské knihovny. Během školního roku děti v doprovodu svých učitelek paní Váňové a Urmanové navštěvovaly knihovnu, účastnily se besed a také se setkaly se známým ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem. Na jeho představení děti dodnes rády a se smíchem vzpomínají.
Ve středu 18. 6. 2014 proběhlo v Městské knihovně J. Hradec závěrečné setkání s dětmi, které se projektu zúčastnily. Dětem byly za jejich šikovnost a snahu předány drobné dárky (knížečky, záložky a něco dobrého) a poukaz k roční registraci do knihovny zdarma.


Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka
(květen)
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil pro školní rok 2013/2014 již 6. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka". Knihovny, spolupracující se základními školami, každoročně do tohoto celostátního projektu přihlašují žáky prvních tříd, kteří pak navštěvují dětská oddělení knihoven a jejich akce, které mají malé prvňáčky motivovat k četbě.
Městská knihovna přihlásila žáky 1.A. a 1.B. z 5. ZŠ pod vedením učitelek Mgr. Evy Čeloudové a Mgr. Olgy Němcové. Celkem 55 malých žáčků navštěvovalo během školního roku dětské oddělení na pobočce Vajgar, kde pro ně knihovnice připravila seznámení s knihovnou a zajímavé besedy. Velkým a určitě nezapomenutelným zážitkem pro děti bylo setkání s populárním ilustrátorem a autorem dětských knih Adolfem Dudkem (viz níže). Jeho energický a velmi zábavný projev děti vtáhl do světa klasických českých pohádek.
Dne 30.5.2014 se v městské knihovně prvňáčci zúčastnili slavnostního ukončení celého projektu. Za velké účasti svých rodičů a prarodičů byly děti slavnostně pasovány pohádkovým rytířem na čtenáře a jako odměnu obdržely z rukou ředitele městské knihovny Ing.Tomáše Dosbaby a knihovnic dětských oddělení knížku Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivky "Od A do Zet – Abeceda", krásně malované diplomy a čtenářské poukazy opravňující k roční registraci zdarma.


Tvůrčí dílna - Origami
(květen)
V úterý 27. května si mohli návštěvníci knihovny vyzkoušet umění ORIGAMI. Dílničku vedl Marek Havelka, autor současně probíhající výstavy "Fascinující svět origami".


Výstava "Fascinující svět origami"
(květen, červen)
Až do konce června zdobilo dětské oddělení origami, které vyrobil a na výstavu zapůjčil Marek Havelka.


Návštěva ilustrátora
(duben)
V pondělí 7. 4. 2014 navštívil dětské oddělení pan Adolf Dudek. Tento známý ilustrátor dětských knih přijel, rozdováděl, pobavil, rozesmál a pokreslil několik prvňáčků. Pan Dudek si pohrál s nejznámějšími pohádkami (Koblížek, Perníková chaloupka, O veliké řepě...) a děti si hrály s ním a nechtěly se ani vrátit do školy na oběd. Po velmi dlouhé autogramiádě na ruce, dlaně i čela nikdo neodešel bez obrázku ptáčka dudka, jmenovce pana malíře. Díky panu Dudkovi děti zjistily, že pohádky, kreslení a malování je jedna velká legrace a zábava.


Noc s Andersenem
(duben)
V pátek 4. 4. 2014 se na mnoha místech naší republiky uskutečnila akce na oslavu dětské knihy - Noc s Andersenem. Letos nocovalo v jindřichohradecké knihovně 14 dětí (4. a 5. třída) a dvě knihovnice. Připojili jsme se k téměř čtrnácti stům dalším školám nebo knihovnám po celé České republice, ve kterých se tato akce na podporu dětského čtenářství již po čtrnácté uskutečnila.
Po příchodu každý účastník dostal průkazku detektiva a podepsal se na listinu detektivů. Úvod samozřejmě také patřil připomenutí nejslavnějšího dětského pohádkáře – H. CH. Andersena a potom již děti čekaly různé úkoly. Letos byl hlavním tématem noci komisař Vrťapka, v knihovně se tedy pátralo, luštilo, hledalo. Na pěti stanovištích děti plnily nejrůznější úkoly, kvízy, hádanky, šifry a křížovky a prošly si i krátkou stezku odvahy. Po malé svačince jsme vyrazili za pokladem. Mapa nás dovedla na bývalý hřbitov, dnes park, kde u kostela Nejsvětější Trojice byl poklad objeven. Děti se při procházce nočním městem střídaly v jeho nesení a po návratu do knihovny byl spravedlivě rozdělen mezi všechny pátrače a detektivy. Po pohádce na dobrou noc se děti v 0:30 uložily ke spánku, ale ten ne a ne přijít. Postupně se ale oči i pusinky zavíraly a děti usnuly. Před 7:00 hodinou ranní byly ale všichni čilí jako rybičky a když si rodiče v 8:00 hodin pro své ratolesti přišli, některým se ani domů nechtělo.


Jak vzniká komiks?
(březen)
Ve středu 12.3.2014 zavítal do jindřichohradecké knihovny kreslíř komiksů, ilustrátor a muž mnoha dalších profesí pan Petr Kopl. Kromě psaní a kreslení komiksů (např. i pro časopis Čtyřlístek) ilustroval i oblíbený cyklus pro mládež Dobrodružné výpravy do minulosti autorky V. Válkové.
S žáky čtyř tříd (7. - 9. ročník) z 2. základní školy si povídal o komiksu – žánru, který je u nás možná trochu opomíjen či přehlížen. Děti se dozvěděly, co to vlastně je obrázek, kdy už obrázky tvoří komiks i jak pracuje na svých dílech přímo sám Petr Kopl. Dva chlapci dokonce vyhráli knihu s autorovým podpisem. Pro děti i paní učitelky to bylo jistě zajímavé dopoledne.


Veřejné čtení dětem
(březen)
Tato pravidelná setkání jsou určena všem zvídavým dětem a jejich rodičům. Předčítají se známé i méně známé pohádkové příběhy.


Výstava "Lesy a příroda kolem nás"
(březen-duben)
I letos se knihovna zapojila do výtvarné soutěže "Lesy a příroda kolem nás". Vystavené kresby vznikly ve spolupráci s místními základními školami.
Plakát - soutěžní témata, kategorie a další podrobné informace ke IV.ročníku soutěže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]

[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]
© 2013 Městská knihovna Jindřichův Hradec, U Knihovny 1173/II, 377 02 Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 573 intranet | webmaster | mapa stránek | rss | wap | kontakty