Městská knihovna Jindřichův Hradec

Hlavní stránka > Pro děti archiv 2015 > Pro děti-2015 pondělí 21. srpna 2017  

[ Nabídka ]
Aktuality - dětské oddělení

                                                                      STALO SE...  Archiv:
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 zpět


Den pro dětskou knihu
(prosinec)
Městská knihovna Jindřichův Hradec se i letos připojila k celostátní akci a pozvala děti, rodiče a další zájemce v úterý 1. prosince 2015 od 12:00 hod. do dětského oddělení na akci "Den pro dětskou (audio)knihu".
Byl připraven bohatý program plný zábavy, čtení a výtvarné činnosti. Vzhledem k tomu, že akce byla věnována tématu audioknih, nabídli jsme také posezení u vánočního stromečku s poslechem pohádek na audioknihách (Mach a Šebestová). Zájemci mohli využít i možnost nákupu vánočních dárků v podobě nových dětských audioknih za zvýhodněnou cenu.


Háčkovaný svět panenek a pohádkových bytostí
(listopad - prosinec)
Návštěvníci dětského oddělení (U Knihovny 1173/II) si mohli prohlédnout výstavu panenek a háčkovaných postaviček. Jistě v nich poznali řadu pohádkových hrdinů, kteří se zapsali do světa dětské představivosti (např. Pat a Mat, včelka Mája s Vilíkem...).


Miloš Kratochvíl v hradecké knihovně
(říjen)
Ve středu 7. října 2015 přijel za dětmi do J. Hradce jeden z nejznámějších spisovatelů dětských knih současnosti, držitel řady ocenění, autor Pachatelů dobrých skutků, pan Miloš Kratochvíl. Setkal se s žáky dvou pátých tříd (2. a 5. ZŠ) a vyprávěl o sobě a svých knihách, odpovídal na všetečné dotazy, předčítal ze svých knih. Dívky, které mají rády jeho básničky, panu spisovateli také zarecitovaly. Příjemné dopolední povídání skončilo autogramiádou autora.


Už známe jména vítězů soutěže "Mistr Jan Hus - 600. výročí upálení"
(srpen)
Městská knihovna připomněla o prázdninách odkaz církevního reformátora, kazatele, myslitele a vysokoškolského pedagoga Jana Husa. V průběhu letních měsíců mohly děti vyplňovat znalostní kvíz o této významné osobnosti středověkého světa a nejúspěšnější z nich byly 28.8.2015 vylosováni.
Vítězům blahopřejeme

  • Burdová Michaela II.ZŠ
  • Mikeš Albert II.ZŠ
  • Tejnor Lukáš V.ZŠ

Vylosovaní výherci získají roční registraci zdarma + další drobné ceny (k vyzvednutí na dětském oddělení centrálního pracoviště i na dětském oddělení pobočky Vajgar).


Týden čtení
(červen)
Červnový "Týden čtení" věnovala městská knihovna převážně budoucí generaci čtenářů - dětem. Knihovnice upořádaly v tomto období několik besed pro děti z mateřských školek plných pohádkového čtení a povídání o knížkách či pohádkách.
Uspořádáno bylo také za přispění paní Lorencové z Obchodní akademie J. Hradec čtení pohádek předškolním dětem včetně pohádkového představení.

Knihovnice navštívily i dětské oddělení jindřichohradecké nemocnice, aby udělaly radost dětem, které jsou kvůli zdravotním problémům v nemocnici hospitalizovány.


Celostátní projekt "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka"
(červen)
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil pro školní rok 2014/2015 již 7. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka". Knihovny, spolupracující se základními školami, každoročně do tohoto projektu přihlašují žáky prvních tříd. Prvňáčci navštěvují dětská oddělení knihoven, kde jsou pro ně připraveny akce, které je motivují k četbě a vychovávají ke čtenářství. Začínající čtenáři, kteří se projektu zúčastnili, jsou v závěru odměněni speciální knížkou, která byla napsaná a ilustrovaná výhradně pro tuto příležitost a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Letos je to knížka říkadel a básniček "Odemyky zamyky" spisovatele a básníka Jiřího Ráčka a ilustrátora Vojty Juríka.
Městská knihovna přihlásila žáky 1.A. a 1.B. z I.ZŠ pod vedením učitelek Mgr. Heleny Dalíkové a Mgr. Jany Kvitské. 42 prvňáčků v průběhu školního roku navštěvovalo dětské oddělení knihovny, kde pro ně knihovnice připravila besedy, hry a také setkání s oblíbeným spisovatelem dětských knížek Markem Šolmesem Srazilem.
5. června 2015 se v městské knihovně děti zúčastnily slavnostního ukončení celého projektu, zarecitovaly pěkné básničky a poté byly slavnostně pasovány pohádkovým rytířem na čtenáře. Jako odměnu obdržely z rukou ředitele městské knihovny Ing. Tomáše Dosbaby a knihovnice dětského oddělení paní Michaely Kloučkové zmiňovanou dětskou knížku a čtenářské poukazy opravňující k roční registraci zdarma.


Mezinárodní den dětí
(červen, dětské oddělení pobočky Vajgar)
Mezinárodní den dětí v pondělí 1.6.2015 proběhl i na pobočce Vajgar. Děti soutěžily ve čtení básní, říkadel a pusolamů. K velkému překvapení se soutěžení o sladkou odměnu chopili hlavně chlapci a čtení vtipných textů dokonale zvládli.


Setkání se spisovatelem Markem Srazilem
(květen)
Marek Šolmes Srazil je již pravidelným hostem v knihovně v Jindřichově Hradci. Ve čtvrtek 29. 5. 2015 se setkal s prvňáčky z 1. základní školy a jejich učitelkami. Veselé vyprávění o Frňkovi a předčítání z jeho knížky Pohádky do postýlky bylo plné legrace a smíchu. Děti se zapojily do kreslení obrázků, zazpívaly si několik veselých písniček a dokonce si i zacvičily a zatancovaly. Z knihovny pak velmi nerady odcházely rozdováděné děti a veselé paní učitelky.


Lesy a příroda kolem nás
(květen)
V úterý 5. 5. 2015 vyhlásili zástupci Lesů ČR v prostorách Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích vítěze 5. ročníku dětské výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás. Výtvarné soutěže se mohly zúčastnit děti všech věkových kategorií prostřednictvím knihoven v jihočeském kraji. Zapojeno bylo přes 26 knihoven. Z každé knihovny postoupily do krajského kola tři nejlepší výtvory v dané kategorii. Také děti z jindřichohradecké ZUŠ se zapojily do soutěže, a to velmi úspěšně. V únoru a březnu bylo možné zhlédnout v jindřichohradecké knihovně výstavu těchto dětských prací. Reakce byly vesměs pozitivní a pochvalné. Díla dětí z jindřichohradecké ZUŠ rozhodně zaujala i porotce, protože 2 děvčata - Matylda Hemberová a Anežka Kárová - obsadila ve své kategorii 1. a 3. místo. Gratulujeme!!

Fotografie ze slavnostního vyhodnocení
Vítězné práce


Suk - čteme všichni 2014
(duben)
Ve středu 15. dubna 2015 proběhlo v Památníku národního písemnictví na Strahově slavnostní vyhlášení výsledků 22. ročníku celostátní ankety dětských čtenářů Suk - čteme všichni.
Mezi vylosovanými výherci knížek se objevili i naši čtenáři: Nicol Ondřasinová a Matyáš Haruda. Blahopřejeme :-)

Výsledky v jednotlivých kategoriích
Dvacet nejčtenějších knih roku 2014


Setkání se spisovatelkou Ivou Procházkovou
(duben)
Ve čtvrtek 9. dubna navštívila městskou knihovnu spisovatelka, dramatička a scénáristka Iva Procházková (Uzly a pomeranče, Nazí, Myši patří do nebe, Vraždy v kruhu aj.). Na besedě pro žáky 8. tříd (cca. 50 žáků z II. ZŠ) spisovatelka poutavě vyprávěla o svém dětství, proč následovala svého tatínka (Jan Procházka - politik, spisovatel a scénárista) a začala stejně jako on psát. Vyprávěla o událostech v naší zemi, které ji donutily spolu s rodinou emigrovat do Německa, seznámila žáky s knihami, které napsala pro jejich věkovou kategorii. Čtení úryvků z její knihy Uzly a pomeranče nutilo k zamyšlení, ale zároveň pobavilo. O atraktivnosti a vydařenosti besedy vypovídal velký zájem žáků, mnoho dotazů, na které paní spisovatelka závěrem odpovídala, ale také smích a veselá nálada, která se sálem nesla.
Paní Procházková byla rovněž čestným hostem slavnostního vyhlášení vítězů literární soutěže jindřichohradecký Textík (V. ročník), které se konalo 9. 4. v kapli sv. Máří Magdaleny.


Velikonoční dílna
(duben, dětské oddělení pobočky Vajgar)
S příchodem jara a Velikonoc se 3. dubna konala na dětském oddělení pobočky Vajgar odpolední velikonoční dílna. Děti malovaly se zjevným zápalem a výsledek byl obdivuhodný :-)


Barevné Velikonoce
(březen, dětské oddělení pobočky Vajgar)
30.3.2015 navštívila dětské oddělení pobočky Vajgar paní Vlasta Nejedlá z Jarošova nad Nežárkou. Doprovázela ji její desetiletá vnučka a obě malérky kraslic byly oděné do tradičního blatského kroje (Blatský kroj, především ženský, je velmi bohatě zdobený výšivkou. Nosil se v krajině mezi Českými Budějovicemi, Táborskem, Jindřichovým Hradcem a Vodňanskem.). Ukázaly žákům druhých tříd nejstarší tradiční techniku zdobení kraslic - malbu včelím voskem. Poté si i odvážná děvčata vyzkoušela zdobení vajec a chlapci pletení pomlázky.
Děti zapojily své hbité prsty, trpělivost a dílo se podařilo :-)


Noc s Andersenem
(březen)
V pátek 27.3.2015 v mnoha knihovnách a na dalších místech po celém Česku proběhla akce na oslavu dětské knihy - Noc s Andersenem. Letos nocovalo v jindřichohradecké knihovně 13 dětí (3. - 5. třída) a dvě knihovnice. Připojili jsme se k více než patnácti stům dalším knihovnám nebo školám po celé České republice, na Slovensku i jinde po světě (napříč Evropou, ale i v Austrálii, USA, Izraeli), ve kterých se tato akce na podporu dětského čtenářství již po patnácté uskutečnila.
Úvod samozřejmě patřil připomenutí nejslavnějšího dětského pohádkáře H. CH. Andersena a potom již na děti čekaly různé úkoly. Hlavním tématem letošní noci byl právě pan Andersen, od jehož narození uplynulo 2. dubna 210 let. Knihovnu také navštívil řezbář pan Petr Sláma z Horního Skrýchova. Jeho loutky a sošky se dětem velmi líbily a povídání o tom, jak vznikají, co všechno řezbář musí umět a znát, zaujalo opravdu všechny. Pak nastal čas na plnění úkolů, které byly rozmístěny po celé knihovně. Děti si ověřily, co vědí a znají o panu Andersenovi a jeho pohádkách. Stezku odvahy, které se někteří trochu báli, nakonec zvládli všichni. I poklad, který v knihovně skřítkové ukryli, byl objeven a spravedlivě rozdělen. Před jednou hodinou ranní přišla pohádková babička a přečetla dětem pohádku na dobrou noc. V uspávání se ale bude muset ještě trochu procvičit, protože povídání a chichotání se ze spacáčků ozývalo ještě dlouho po jejím odchodu. Kolem 7. hodiny ranní už byli ale všichni čiperní a po snídani odcházely děti s rodiči domů. Tak zase za rok...


Hustej INTERNET Lenky Eckertové a Lucie Seifertové
(březen)
Paní spisovatelka Lenka Eckertová seznámila 19.3.2015 žáky 3. ročníků ZŠ s knihou HUSTEJ INTERNET, která se v únoru 2014 stala nejprodávanější dětskou knihou v České republice. Zábavnou a poutavou formou upozornila na různá nebezpečí a nástrahy virtuálního světa. Dětí se také aktivně zapojily do diskuze a vyplňování dotazníku. Beseda se moc líbila a malým posluchačům přinesla vedle zábavy také ponaučení.

Na základě besedy vznikla ve vestibulu pobočky Vajgar výstava "NÁSTRAHY A NEBEZPEČÍ INTERNETU"


Fotky s vůní benzínu
(březen, dětské oddělení pobočky Vajgar)
11.3.2015 zavítali na pobočku Vajgar žáci 4.tříd z 5.ZŠ, aby si prohlédli výstavu Fotky s vůní benzínu . A jak taková výstava vůbec vzniká? O tom povyprávěl osobně tvůrce fotografií Josef Böhm. Na závěr si děti samy navrhly a sestavily jeden výstavní panel.


Prázdninové veřejné čtení
(březen, dětské oddělení pobočky Vajgar)
Babičky s vnoučaty, maminky s dětmi navštívily během jarních prázdnin 2 x (v pondělí 2.3. a v pátek 6.3.) dětské oddělení pobočky Vajgar, aby si společně předčítaly pohádkové příběhy. V úvodu zahrála na jambo naše malá čtenářka Leontýnka Trojanová.


Valentýnská soutěž
(únor, dětské oddělení pobočky Vajgar)
V pátek 13.2.2015 proběhla Valentýnská soutěž (osmisměrka v angličtině, kvíz a bludiště) na pobočce Vajgar. Nejšikovnější byla Kristýna Kenížová a Vivien Schmidt. Děvčata vyhrála malé valentýnské dárečky.

Oběma výherkyním gratulujeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]

[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]
© 2013 Městská knihovna Jindřichův Hradec, U Knihovny 1173/II, 377 02 Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 573 intranet | webmaster | mapa stránek | rss | wap | kontakty