Městská knihovna Jindřichův Hradec

Hlavní stránka > Pro děti archiv 2016 > Pro děti-2016 pondělí 21. srpna 2017  

[ Nabídka ]
Aktuality - dětské oddělení

                                                                      STALO SE...



  Archiv:
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 zpět


Den pro dětskou knihu
(listopad, centrální pracoviště)
V úterý 29. 11. 2016 proběhl v Městské knihovně v Jindřichově Hradci „Den pro dětskou knihu“. Termín této celostátní akce připadá každoročně na sobotu před 1. adventní nedělí. Právě v tento čas je vhodné propagovat dětskou knihu a myslet na knihu jako dárek. Letos byl vyhlášen již 10. ročník.
Na uvítanou si děti poslechly příběh o skřítku Křesadýlkovi, který si vybraly z nabídky novinek v dětském oddělení. Nové knihy (např. „Kostýmy a masky pro děti“ nebo „Jaké svátky slaví děti celého světa“) zaujaly také maminky a babičky. A v předvánoční náladě pokračovalo celé odpolední tvoření vánočních kaprů, andělů a přáníček z papíru. Všichni se dobře bavili a těší se na příští rok.


Tajemný svět legend Arnošta Vašíčka
(listopad, centrální pracoviště)
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 zavítal do naší knihovny spisovatel, scénárista, cestovatel a záhadolog PhDr. Arnošt Vašíček. Autor řady knih o tajemnu a televizních seriálů "Ztracená brána", "Ďáblova lest" a dalších besedoval s žáky osmých ročníků z 2. základní školy na téma "Tajemný svět legend". Povídání o mýtech z celého světa, které prokládal zajímavými a poutavými videoukázkami, přesvědčilo děti, že náš svět není tak obyčejný, jak se zdá a kdesi hluboko pod nánosem všednosti jsou ukryty stopy fascinujících tajemství.


Veřejné čtení pro děti
(říjen, pobočka Vajgar)
Větší dívky oživily akci (26.10.2016) halloween maskami...


Celostátní projekt "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka"
(červen, centrální pracoviště)
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil pro školní rok 2015/2016 již 8. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka". Knihovny, spolupracující se základními školami, každoročně do tohoto projektu přihlašují žáky prvních tříd. Prvňáčci navštěvují dětská oddělení knihoven, kde jsou pro ně připraveny akce, které je motivují k četbě a vychovávají ke čtenářství. Začínající čtenáři, kteří se projektu zúčastnili, jsou v závěru odměněni speciální knížkou, která byla napsaná a ilustrovaná výhradně pro tuto příležitost a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Letos je to knížka „Knihožrouti“ spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové.
Městská knihovna přihlásila žáky 1. A. a 1. B z III. ZŠ pod vedením učitelek Mgr. Marie Sekyrové a Mgr. Andrey Janíčkové. 56 prvňáčků v průběhu školního roku navštěvovalo dětské oddělení knihovny, kde pro ně knihovnice připravila besedy, hry a také setkání s oblíbeným spisovatelem dětských knížek Jiřím Kahounem.
24. června 2016 se v městské knihovně děti zúčastnily slavnostního ukončení celého projektu, a byly slavnostně pasovány pohádkovým rytířem na čtenáře. Jako odměnu obdržely z rukou ředitele městské knihovny Ing. Tomáše Dosbaby a knihovnice dětského oddělení paní Michaely Kloučkové zmiňovanou dětskou knížku a čtenářské poukazy opravňující k roční registraci zdarma.


Škola naruby
(červen, pobočka Vajgar)
Projekt na podporu dětského čtenářství ŠKOLA NARUBY probíhá během celého školního roku. Cílem je naplnit motto projektu Celé Česko čte dětem "Čtěme dětem 20 minut denně". Malí posluchači si tak v průběhu školního roku zapisují tituly knih, které jim byly předčítány rodiči nebo paní učitelkou.
8. června 2016 proběhlo v dětském oddělení pobočky Vajgar závěrečné setkání a projekt byl pro školní rok 2015/2016 oficiálně ukončen. Prvňáčci z V. ZŠ obdrželi drobné dárky a vyjádřili své dojmy z četby.


Marek Šolmes Srazil
(květen, pobočka Vajgar)
Marek Šolmes Srazil se ve čtvrtek 26. května 2016 setkal s žáky prvních tříd 5. ZŠ. Ve svém pořadu představil dětem jednu ze svých knih s názvem "Pohádky do postýlky". Jeho výkon byl strhující, předčítání prokládal zpěvem a hraním na kytaru, na papír maloval některé postavy ze svých pohádkových knížek a malovat se je učily i děti u tabule. Poznaly tak Frňka a jeho klobonos nebo nožilindy a kuřecí dvojčata Vaječnatku Kropenatou a Kropenatku Vaječnatou. Za splnění úkolu nebo správnou odpověď jim Marek namaloval na ruce jedničku s hvězdičkou a hipíkem ozdobil čelo.


Karel IV.
(květen - červen, pobočka Vajgar)
Rok 2016 se nese ve znamení výročí 700 let od narození Karla IV. Také naše knihovna se podílí na oslavách a připravila několik vzdělávacích akcí. Např. 3. května se v prostorách dětského oddělení pobočky Vajgar uskutečnila přednáška Marie Fronkové "Karel IV. - pokořitel cest". Český král a císař Svaté říše římské je též hlavním tématem výstavy "Karel IV. očima dětí". Tuto tematickou expozici výtvarných prací žáků ZŠ bude možné navštívit až do konce měsíce června (pobočka Vajgar - vestibul). Současně byl na webových stránkách knihovny zveřejněn vědomostní kvíz o životě Karla IV. Vylosovaní výherci získají drobné ceny.


Beseda se spisovatelem Jiřím Kahounem
(duben, centrální pracoviště)
Ve čtvrtek 7. 4. 2016 do dětského oddělení knihovny v J. Hradci zavítal spisovatel dětských knih pan Jiří Kahoun. S prvňáčky (3. ZŠ) si povídal o svém životě a knihách, které napsal. Také přečetl ukázky z několika svých knih. Dětem se líbilo povídání, ale také to, že si mohly vyzkoušet pískání s Pískacím kornoutkem, což je název jedné z prvních pohádek, kterou pan spisovatel napsal. Téměř všem se podařilo pěkně hlasitě pískat a měli z toho velkou radost.


Čtení v nemocnici
(duben)
V úterý 5. dubna navštívily paní knihovnice dětské oddělení místní nemocnice. Skupinka dětí si se zájmem poslechla poutavé čtení příběhů, pohádek a bajek.


Noc s Andersenem
(duben, centrální pracoviště)
V pátek 1. 4. 2016 se na mnoha místech naší republiky, ale i mimo ni v knihovnách opět uskutečnila akce na oslavu dětské knihy - Noc s Andersenem. Letos nocovalo v jindřichohradecké knihovně 10 dětí a dvě knihovnice. Připojili jsme se k více než šestnácti stům dalším školám nebo knihovnám po celé České republice, na Slovensku i jinde po světě (napříč Evropou, ale i v Austrálii, USA, Izraeli…), ve kterých se tato akce na podporu dětského čtenářství již po šestnácté uskutečnila.
Úvod už tradičně patřil připomenutí nejslavnějšího pohádkáře – H. CH. Andersena a pak už se knihovna proměnila ve středověký hrad plný královských i pohádkových kvízů a her. V hradní hladomorně děti překonaly strach a stezku odvahy prošli všichni. I poklad v hradním sklepení byl dle instrukcí dopisu bývalého hradního pána objeven a spravedlivě rozdělen. Dívky dokonce během večera nacvičily hudebně-taneční vystoupení, za což byly odměněny zaslouženým potleskem. Proběhla i „středověkᓠpolštářová bitva, ve které všichni zvítězili a ospalost a únava byly poraženy :-) Pohádková babička přišla popřát dobrou noc, světla zhasla v jednu hodinu po půlnoci, ale spánek se naší knihovně ještě dlouho vyhýbal. Ráno děti dostaly drobné dárky a v doprovodu rodičů se vypravily domů dospat to, co v noci nestihly.


Výstava "Lesy a příroda kolem nás"
(březen - duben, centrální pracoviště)
Výstava dětských prací výtvarné soutěže "Lesy a příroda kolem nás" ve spolupráci se ZUŠ Jindřichův Hradec. Soutěž pravidelně vyhlašují: Lesy ČR, JVK České Budějovice, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou a Stezka korunami stromů Lipno.


Veřejné čtení pro děti
(leden, pobočka Vajgar)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]

[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]
























© 2013 Městská knihovna Jindřichův Hradec, U Knihovny 1173/II, 377 02 Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 573 intranet | webmaster | mapa stránek | rss | wap | kontakty